Меню

Redmond skyfloor rsf 171s калибровка датчика

REDMOND Skyfloor RSF-171S инструкция по эксплуатации онлайн — страница 2

Инструкция REDMOND Skyfloor RSF-171S для устройства умный терморегулятор для теплого пола содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 767.09 kB. Состоит из 4 стр.

Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF

Impress of the Company of the Seller

The appliance is of appropriate quality, in complete set and in full order. I have no claims, and have been

acquainted with the warranty service terms and conditions.

Information on repairs made

Information on repairs made

Information on repairs made

CR1220 қуат көзі элементтері . 1 дана

Бекіту элементтерінің жиынтығы . 1 дана

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық . 1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысын-

да дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер

8. Қуат көзі элементіне арналған саңылау

9. Бекіту элементтерінің жиынтығы

a. Уақыттың сандық индикаторы

b. Таңдалған датчиктің температура индикаторы

c. Басқару панелін бұғаттау индикаторы

d. Антитоңу режимінің индикаторы

Кестенің орындалу индикаторы

g. Орнатылған температураның индикаторы

h. Апта күндерінің индикаторы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен

жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық

нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!
Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем деген-

де 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Қоректендіру элементтерінің құралға қарама-қарсылықты сақтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Қоректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиіс.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жеткізу кешеніне кіретін қуат көзінің элементі бұйымның жұмыс қабілет-

тілігін тексеруге ғана арналған. Аспаптың үздіксіз жұмысы үшін жаңа қуат көзінің элементін

Әзірлеудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және

басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ! Құрылғыны құрастыру кезінде тоқ соғудан аулақ болу үшін кернеуді желіден алып

тастыңыз және электрмонтаж жұмысын жасау барысында техникалық қауіпсіздіктің ереже-

леріне сүйенген дұрыс. Кәсіби электриктің көмегіне жүгінген жөн.

Монтаж және құрылғыны қосу

Skyfloor RSF-171S жылыту еденіне арналған ақылды термореттегішті монтаждау үшін, сізге керек-

1. Гофрленген пластикалық түтік

2. Стандартыты пластикалық монтаждық қораб

4. Желілік кернеудің фаза индикаторы

Назар аударыңыз, орнату құсқаулығы және қосу сызбасы орнатушының кәсіби даярлығын ауы-

стырмайды.
Есте сақтаңыз,егер қүрылғыны нұсқаулықта көрсетілген орнату мен пайдалануға сәйкес жаса-

май, дұрыс монтаждалмаған немесе мақсат пен жағдайға орай дұрыс қолданылмаған жағдай

туындаса, оған кепілдік қарастырылмайды.

Электрлік біріктіргіштерді дайындау

1. Монтаждық қорабты немесе қосалқы қорабты орнатыңыз (егер қолданылса).

2. Оған қуат сымдарын, қыздыру төсенішінің бекітпе сымын немесе секцияларды және еден

температура датчигінің бекітпе сымын апарыңыз (гофрленген пластикалық түтіктің ішінде,

3. Қуат сымына қысым беріңіз. Индикатормен фазалық және нөлдік сымдарды анықтаңыз,

Барлық сымдар ұстатқышқа бұрандамалық бекіткішпен қосылады.

4. Температура датчигі бекіткішке 5 және 6 қосылады, айнымалы кернеу бекіткішке 3 (нөл) және

4 (фаза) беріледі. Еден бекіткіште 1 және 2 қосылады.

5. Жылыту секциясы немесе төсеніш термореттегішке келесі жолмен қосылады:

a. Ақ немесе қоңыр сым клемма 1 қосылады;

b. Көк (ақшыл көк) сым клемма 2 қосылады;

c. Қалқанның қорғаныс қорғағышы (сары-жасыл сым) – сызбаға сәйкес:

— Егер сізде екі сымды электрлік желі болса (жерге қосу өткізгіші жоқ), жылыту секциясының

) электр желісіндегі бейтарап өткізгішке (N) қосылады.

— Егер сізде үш сымды электрлік желі болса, (жерге қосу өткізгіші бөлек), жерге қосу өткізгіші

және жылыту секциясының экраны немесе төсеніш бұранда астында сыртқы клеммалық

байланыспен өара қосылады (жеткізу кешеніне кірмейді).

6. Термостатикалық басты су жылыту жүйелерін бақылау үшін термореттегішке қосу сызбасын

1. Термореттегіштің алдыңғы қақпағын алыңыз.

2. Кереғарлығын сақтай отырып қуат көзі элементтерін орантыңыз.

3. Термореттегіштің артқы қақпағын дәнекер қорабқа орнатыңыз және бекіткіштермен бекітіңіз

4. Алдыңғы және сыртқы қақпақтарды абайлап біріктіріңіз және олар бір-біріне тығыз біріккенін

Skyfloor RSF-171S жылыту еденіне арналған ақылды термореттегіш— бөлмедегі электрлік жылыту

жүйелерін басқару құрылғысы. Ол екі датчиктің көмегімен жылыту жүйелерін басқаруға көмектеседі–

еден температурасы және ауа температурасы.

Ready for Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару

1. Өзіңіздің планшетіңізге немесе смартфоныңызға (қолданылатын құрылғының операциялық

жүйесіне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенінен Ready for Sky

Минималды қолдалатын операциялық жүйені компанияның www.redmond.company ресми сайтын-

да немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

түймесін басу арқылы термореттегішті қосыңыз.

3. Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз.

4. Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді

5. Құрылғыны синхрондау үшін қол жетімді тізімнен қосылатын құрылғыны таңдаңыз.

6. Сөніп тұрған құрылғыда 5 секундтай батырманы басып, ұсатп тұрыңыз – дисплей жарығы жы-

пылықтайды. Біріктіру кезінде құрылғының дисплейінде 00 және 00 символдар көрсетілетін болады.

7. Сонхрондалу аяқталғаннан кейін дисплей 3 рет жыпылықтайды, құрылғы активті режимге көшеді.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін ақылды басқару орталығы оған қосылатын тұрмыс

құралдарынан 15 метрден көп емес қашықтықта болуы тиіс.
Егер қосылу мобильдік құрылғымен 30 секунд ішінде болмаса, ағымдағы температура индикаци-

ясының орнына символы пайда болады. Әрекетті қайталаңыз.

8. Құрылғының қашықтан басқару құралын ажырату үшін, артқы жарық үш рет жыпылықтаған-

ша құрылғының түймесін басып тұрыңыз.

Термореттегішті қосу/сөндіру үшін , батырмасын басыңыз.

Қашықтан басқару және өшірілген құрылғыдағы күнтізбе тапсырмаларын орындау мүмкін емес!

Температураны азайту/көбейту үшін және батырмасын пайдаланыңыз. Қыздыру өшірілген-

де, дисплейде – – таңбасы пайда болады, құрылғы күту режиміне өтеді.
Басқару панелін құрсаулау

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыда кездейсоқ басқыштардың басуына жол бермейтін

басқару панелінің құлыптау функциясы бар. Басқару панелін бір уақытта құлыптау үшін және

түймелерін басыңыз. Дисплейде белгісі пайда болады.

Құлыпты ашу үшін және түймешіктерін бір уақытта басыңыз. белгісі жоғалады.
Сағатты орнату

1. Сағатты орнату үшін батырманы басып, ұстап тұрыңыз, сағат мәні жыпылықтай бастайды.

2. Керекті уақытты, минутты және апта күнін орнату үшін және батырмаларын қолданыңыз.

Қосылу ауыспалы шеңберді жүреді.

3. Апта, минут және күндердердің орнатуларын сақтау үшін батырмасын басыңыз. Таңдалған

параметр көрсеткіші жыпылықтайды.

4. Аптаның күндерін белгілегеннен кейін сағатты орнату режимінен шығу үшін батырмасын

Термореттегіште әдепкі қалпы бойынша сыртқы датчик бойынша температура орнатылған (еден

датчигі, дисплейде «out temp» белгі). Құрылғының ішкі датчик бойынша жұмысын бастауы үшін (ауа

белгі), басылған батырманы ұстап тұрыңыз, батырмасын басыңыз.

Қайтадан ауыстыру үшін осы әркетті тағы бір рет қайталаңыз.
Жұмыс тәртібі

Термореттегіште келесі жұмыс тәртібі қарастырылған:

Жоспарланған тапсырмаларды орындау режимі

Антиқату режимі (+5-тен +15°С дейінгі температура болған кезде)

Күту режимі (қыздыруды өшіру)
Жұмыс режимін ауыстыру

Қол режимі мен жоспарланған тапсырмаларды орындау режимін ауыстырып қосу үшін батыр-

масын басыңыз немесе мобильдік құрылғыдағы тиісті батырманы.

Жоспарланған тапсырмаларды орындау режимі барысында құрылғының дисплейінде кезегімен

), «Түн» ( ) белгілері жанып, сөніп тұрады. Егер мобиль-

дік құрылғыда жоспардағы тапсырмалар орнытылмаған болса,

), «Түн» ( ) батырма белгілері дисплейде үш рет жы-

пылықтап, өшіп қалады.
Антиқату режимі

Температураны айтарлықтай төмен режимде ұстап тұруға көмектеседі, +5-тен +15°С дейінгі темпа-

ратура орнатылған кезде активтендіріледі. Аталмыш режимде жұмыс жасаған кезде дисплейде

тиісінше индикация көрсетіледі.

Аталмыш режимде температураны реттеу жұмысы

жүргізіледі, температура диапазоны 0,5°С қадаммен +5-тен +15°С дейін.
Инженерлік мәзір

Инженерлік мәзірге кіру үшін сөніп тұрған құрылғыдағы батырманы басыңыз, содан кейін

Орнатылатын параметрлерді таңдау үшін, батырманы басыңыз. Таңдалған параметрлерді ор-

нату үшін және батырмаларын қолданыңыз.

Параметрлер төмендегі кестеге сәйкес кезекпен өзгереді.

Мәзірден шығу және параметрлерді сақтау үшін 06 параметрлерді кейін

Құрылғы өшірместен бұрын орнатылған жұмыс режиміне өтеді.

Құрылғы 5 минут бойы пайдаланылмаса, өшірместен бұрын, параметрлерді сақтамай-ақ бел-

гіленген режимге өтеді. түймесі басылғанда, құрылғы параметрлерді сақтамай өшеді.
Мобильді бағдарламада қыздыру элементін қалпына келтіру үшін зауыттық параметрлерге

дейін деректерді қалпына келтіру керек.

Белгілі бір өндірушінің сыртқы термодатчигін

Істен шыққан рельдердің мерзімін ұзарту

Сыртқы датчикті калибрлеу

Зауытқа дейін қайта қалпына келтіру

03 – зауытқа дейін қайта қалпына келтіру

Құралдың тұрқын жұмсақ матамен сүртіп отырыңыз.

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
Аспапты тазалағанда қатты майлықты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе заттар үшін қол-

дануға басқа заттарды пайдалануға болмайды.

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне

әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Қателер және оларды шешудің жолдары

Қателерді қалпына келтіру

Температура минималды рұқ-

Ағымдағы температура жыпылықтай-

LO таңбасының орнына минималды темпе-

ратураға жеткенде, дисплейде ағымдағы

Ағымдағы температура жыпылықтай-

Еден мен ауа температурасы 25°C гра-

дусқа дейін салқындағаннан кейін немесе

ауысқан кезде, HI белгісінің орнына, ди-

сплей ағымдағы температураны көрсетеді

Дисплейдің жұмысқа қабілет-

Еден датчигі жұмыс істемей қалған жағдай-

да, «out temp»; белгі жыпылықтауы тиіс;

ішкі датчик жұмыс істемей қалған жағдай-

Ақаусыз датчикті орнатқан жағдайда

Құрал электр желісіне қосылмаған

Читайте также:  Металлоискатель для андроид без магнитного датчика

Құралды электр желісіне қосыңыз

Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясы

Ұялы телефонда Bluetooth функциясын

Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky қосым-

Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky қосым-

Синхрондалған құрылғылар тым алыс

Құрылғылардың арасындағы қашықтықтың

радио-сигналдың өтуі үшін 15 метрлен

Bluetooth-сигнал құрылғыға жетпейді

Құрылғы мен мобильді құрылғы арасында

кедергі болмайтынын тексеріңіз

Мобильдік құрылғыда GPS қызметі өшірілген Мобильдік құрылғыда GPS қызметін қосыңыз

Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ready for Sky қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған

кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметіне барыңыз

және Ready for Sky жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің ма-

мандардан кеңес алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз бен қосымшаның жұмысы жөніндегі ескертулеріңіз

кезекті жаңарту кезінде ескерілетін болады. Сіздің еліңіздегі REDMOND өнімінің пайдаланушыла-

рын қолдау қызметінің байланыс мәліметтерін www.redmond.company сайтынан қарауға болады.

Сізге осы сайттағы кері байланыс нысанын толтыра отырып көмекті алуға болады.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде

жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау

сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келгензауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек

сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдай-

да ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нсұқаулыққа сәйкес қолданылған,

жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен

қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына

және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздауыштар және

т. б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған

немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден

табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші — құрылғы-

ның шығарылған жылын білдіреді.

1 — өндірілген айы (01 — қаңтар, 02 — ақпан . 12 — желтоқсан)

2 — өндірілген жылы (1 — 2011 ж., 2 — 2012 ж. . 0 — 2020 ж.)

3 — үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданы-

латын техникалық стандарттарға сәйкес жүруі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу

бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық

білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

VI. КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе

өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Тек клиент кепілдік қызмет

көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады.

Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға

Carefully read all instructions before operating the appliance and save them for future reference. By

carefully following these instructions you can considerably prolong the service life of your appliance.

The safety measures and instructions contained in this manual do not cover all possible situations

that may arise during the operation of the appliance. When operating the device the user should be

guided by common sense, be cautious and attentive.

• The manufacturer is not responsible for injuries caused by failure to comply with the safety

requirements and operation rules of the appliance.

• This appliance is intended to be used for nonindustrial use in household and similar spheres of

application: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by

clients in hotels, motels and other residential environments. Industrial application or any other

misuse will be regarded as violation of proper service conditions. Should this happen, manufacturer

is not responsible for possible consequences.

• Do not operate the appliance outdoors If water or any foreign object gets into the device housing

it may result in serious damage of the appliance.
DO NOT immerse the housing in water or wash it under running water!

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been

given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord

out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made

by children without supervision.

• No modifications or adjustments to the product are allowed. All the repair works should be carried out

by an authorized service centre. Failure to do so may result in device and property damage or injury.
NOTE! Do not use the appliance in case of any malfunctions.

Electric power . 220-240 V, 50 HZ

Current strength during electric floor heating . up to 16 А

Current strength during water floor heating . up to 3 А

Type of control . touch, remote (Ready for Sky)

Data transmission standard . Bluetooth v4.0

Supported operating systems . iOS, Android

Operating temperature range . –5…+50°С

Temperature adjustment range . +5…+45°С

Permitted humidity level . 5-95%

External and internal temperature sensors . yes

Overall dimensions . 86 × 86 × 13 mm

Smart warm floor temperature controller with installation wire of temperature sensor . 1 pcs.

The manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging, or technical

specifications of the product without prior notice.

8. Battery storage compartment

b. Temperature indicator of selected sensor

c. Control panel lock indicator

d. Anti-freeze mode indicator

Indicators of the scheduled task implementation

g. Indicator of adjusted temperature

Carefully remove the device and its accessories from the packaging. Dispose of all packaging materials.

Keep all warning labels, including the serial number identification label located on the housing.
After transportation or storage at low temperatures allow the appliance to stay at room temperature

for at least 2 hours before using.

Before the use ensure that the battery is installed correctly with regard to polarity.

Installing the battery ensure that your hands and the unit are dry.
NOTE! Batteries, included in set, are intended only for checking the appliance operational capability.

For extended operation of the appliance it is recommended to purchase a new set.

Before operating, make sure that the device has no dents, cracks or any other visible damages.

NOTE! To prevent electrical shock, before install your appliance you must disconnect the main voltage

and follow the safety instructions during electric installation work. We recommend you to address a

Installation and connection of the device

To install the smart warm floor controller Skyfloor RSF-171S you need:

1. Corrugated plastic tube

2. Standard plastic junction box

4. Main voltage phase indicator

Note that the installation instruction and connection scheme cannot replace a professional installer.
Please note that the warranty does not apply to the device failures caused by improper installation or

operation for the purposes and in conditions not mentioned in installation instruction and user manual.

Installation of temperature controller

Preparation of electrical connections

1. Install the junction box or distribution box (if used).

2. Connect the power wires, heating mat or section installation wires, and floor temperature sensor

installation wire (inside the corrugated plastic tube, see diagram

3. Apply the voltage to the power wire. Use the indicator to identify the phase and zero wires and

All wires are connected to the device terminal contacts with a screw mount.

4. Connect the temperature sensor to terminals 5 and 6, apply the alternating voltage to the terminals

3 (zero) and 4 (phase). Connect the floor to terminals 1 and 2.

5. The terminals of the heating section or mat must be connected to the thermostat as follows:

a. White or brown wire must be connected to terminal 1;

b. Blue (light blue) wire must be connected to terminal 2;

c. Terminate the braided sleeve (yellow-green wire) according to the scheme:

— If you have a two-wire electrical network (without a ground conductor), the heating section screen

must be connected to the neutral conductor (N) of the power supply, to terminal 3 (Fig.

— If you have a three-wire electrical network (with a separate ground conductor), the ground

conductor and the heating section or mat screen must be connected to each other by means of

Читайте также:  Датчик уровня топливо туран

an external screw terminal (not included in package).

for the connection of the thermostatic head to the temperature regulator to control

the water heating systems.

Installation of temperature controller

1. Remove the controller front cover.

2. Insert the batteries observing the polarity.

3. Install the back cover of the controller into the distribution box and secure with the fasteners

4. Carefully connect the front and back covers until they click, making sure that they are tightly fitted

The smart warm floor controller Skyfloor RSF-171S is a device for electrical heating systems control. It allows

to control the heating systems with the help of two sensors — floor temperature or air temperature sensor.

Device remote control via the Ready for Sky application

1. Download the Ready for Sky application from App store or Google Play (depending on the device

operation system) onto your smartphone or tablet.

For the minimum supported OS version, see the company’s official website www.redmond.company or

the application description at the App Store and Google Play.

2. Switch the warm floor controller on by pressing the button.

3. Enable Bluetooth function on the mobile device.

4. Start the Ready for Sky app, create an account, and follow the prompts appearing on the screen.

5. Select the device to connect in the list of devices available for synchronization.

6. Press and hold down the button on the disabled device for about 5 seconds – the display

illumination will blink. 00 and 00 changing symbols will be displayed during connection.

7. At the end of synchronization the display will blink 3 times, the appliance will go to operation mode.

To provide a stable connection, your mobile device should be located no more than 15 meters away

from the appliance.
If the connection with mobile device will not be established within 30 seconds, the symbol will

appear in place of current temperature indication. Try again.

8. To disable the remote control feature press and hold down the button on the disabled device,

until the indicator flashes 3 times.

To turn the temperature controller on/off, press the button.

The remote control and calendar tasks are not available when the device is switched off!

Use the and buttons to increase/decrease the temperature. The symbol – – will appear on the

display when the heating is switched off, the appliance will switch to the standby mode.
Control panel lock

To provide extra safety the appliance is equipped with the control panel lock, which prevents the

accidental button pressing. To lock the control panel, press the and buttons simultaneously. The

indicator will be displayed.

To disable the lock, press simultaneously and buttons again. The symbol will disappear.
Clock setting

1. Press and hold down the button until the hours indicator flashes to start clock setting.

buttons to set the right hours, minutes, and day of the week. Switching is

3. Press to save the changes and proceed to setting the minutes and day of the week. The selected

parameter indicator will be flashing.

4. To exit the clock setting mode, press again after setting the day of the week.

The temperature control is set by default to the temperature of the external sensor (floor sensor, the

“out temp” icon on the display). To operate the device via the internal sensor (air sensor, the

on the display), hold down the button and press the button.

To reverse the switch, repeat this step again.
Operation modes

The controller has the following operation modes:

Mode for scheduled tasks implementation

Anti-freeze mode (temperature range from +5°С to +15°С)

Standby mode (heating is switched off)
Switching between operation modes

To switch between manual mode and scheduled tasks mode, press the button or the corresponding

buttons in the mobile app.

When working in the scheduled tasks mode, the “Morning” ( ), “Day” (

) icons will turn on and off on the display. If the tasks in the schedule are not set up on the mobile

), “Night” ( ) icons will blink three times on the

display when you press .
Anti-freeze mode

Allows you to maintain the temperature at a certain low value. The mode is activated when the temperature

ranges from +5 to +15°C. When this mode is enabled, the display shows the corresponding indication.

You can adjustment the temperature in this mode using the buttons and , the temperature ranges

from +5 to +15°C with 0.5°C spacing.
Engineering menu

To enter the engineering menu, press and hold down the button on the disabled device, then press

To select the parameter, press the . To adjust the selected parameter, use the buttons and .

The parameters alternate according to the list below.

To exit the menu and save the settings, press the button after the parameter 06. The device will

switch to the operation mode, set before switching off.

After 5 minutes of idle time the device will switch to the operation mode, set before the switching off,

without saving the settings. If you press the button, the device will be switched off without saving

the settings.
To reset the heating element parameters in the mobile application, you need to reset the factory settings.

Choice of external temperature sensor of a specified manufacturer 00 – Sensor from the kit

Delay of relay switch activation

Calibration of the internal sensor

Calibration of the external sensor

00 – Status 1; 01 – Status 2

Reset to factory settings

00 – without reset; 03 – reset

III. CLEANING AND MAINTENANCE

Use soft damp cloth or sponge to clean the housing.

DO NOT immerse the housing in water or wash it under running water!
DO NOT use a sponge or tissue with hard or abrasive surface or abrasive pastes. DO NOT use any

chemically aggressive substances.

Storage and transportation

Store the assembled appliance in a dry, ventilated place away from heating appliances and direct sunlight.

During transportation and storage, do not expose the device to mechanical stress that may lead to

damage of the device and/or violation of the package integrity.

Keep the device package away from water and other liquids.

IV. BEFORE CONTACTING SERVICE CENTER

Errors and their resolution

Temperature is lower than the

Current temperature value flashes – LO

When the minimum temperature is reached,

the display shows the current temperature

Temperature is higher than the

Current temperature value flashes – HI

After the floor and air has cooled down to 25°C

or when you adjust the temperature with the

buttons, the display shows

the current temperature instead of the HI symbol

Control of the sensors opera-

In case If the floor sensor failure the symbol

“out temp”; will flash; in case of the internal

sensor failure the symbol

When the fit sensor is installed

Appliance won’t switch on Appliance is not plugged in

The attempt of synchroniz-

Bluetooth function on the mobile device is

Enable Bluetooth function on the mobile device

Ready for Sky app on the mobile device is de-

Run the Ready for Sky app on the mobile device

Ensure devices are located within 15 metres

Bluetooth connection is failed

Ensure that there is no obstacles between the

appliance and the mobile device

GPS is disabled on your mobile device

Enable the Bluetooth function on the mobile device

In case you didn’t manage to eliminate the defects, please, refer to the authorized service centre.
NOTE! In case any failure occur in the operation of the Ready for Sky app, it is not obligatory to apply

to the service centre. Apply to REDMOND technical support service and obtain the consultation of our

specialists on error elimination and/or failure in Ready for Sky operation. Your comments and suggestions

concerning application operation will be taken into account upon successive update. Contact data of

user support service of REDMOND appliances can be found in your country on the website www.redmond.

company. You may also obtain the help, filling the contact form provided on the website.

We warrant this product to be free from defects for a period of 12 months from the date of purchase.

Читайте также:  Мейзу не работает датчик приближения

If the appliance fails to operate properly within the warranty period and is found to be defective in

material or workmanship, we will repair or replace it free of charge. This warranty comes into force only

in case an original warranty service coupon with a serial article number and an accurate impress of the

company of the seller proves the purchase date. This limited warranty does not cover damage caused

by the failure to use this product for its normal purpose or in accordance with the instructions on the

proper use and maintenance of the product, or any kind of repair works. Do not try to disassemble the

appliance and keep all package contents. This warranty does not cover normal wear of the appliance

and its parts (filters, bulbs, nonstick coating, gaskets, etc.), replaceable batteries, and accumulators.

The service life and the applicable product warranty period start on the date of purchase or the date of

manufacture (if the purchase date cannot be established). You can determine the manufacture date by the

serial number, located on the identification label on the housing of the appliance. The serial number consists

of 13 digits. 6th and 7th digits of the serial number identify the month, 8th digit the year of manufacture.

The service life of the product, established by the manufacturer is 3 years from the date of purchase, provided

that the unit is used and maintained in accordance with the user manual and applicable technical standards.

1 — month of manufacture (01 — January; 02 — February . 12 — December)

2 — year of manufacture (1 — 2011, 2 — 2012. 0 — 2020)

Environmentally friendly disposal (Waste Electrical and Electronic Equipment)

The packaging, user manual and the device itself shall be taken to the applicable collection point for

the recycling of electrical and electronic equipment. Do not throw away the electronic waste to help

Old appliances must not be disposed with other household waste but must be collected separately.

Municipal disposal of recyclable wastes is free of charge. The owners of old appliances are required to

bring it to a waste facility centre. With this little extra effort, you can help to ensure that valuable raw

materials are recycled and pollutants are treated as appropriate.

We warrant this product to be free from defects for a period of 12 months. If the product fails to operate

properly within the warranty period and is found to be defective in material or workmanship, we shall

either repair or exchange individual parts or the entire product.

During the sale make sure that the seller properly filled the warranty card, indicated the device’s serial

number, date of sale, applied the stamp, as well as put his signature.

Check the device for completeness, technical condition, review the terms of warranty and put your

It is not allowed to alter, erase or copy the data indicated in the warranty card.

The warranty will be only VALID if:

1. Consumer submits proof of purchase in the form of user manual, service booklet (or any other

documents that may prove the purchase, according to local law), and serial number identification

2. Service booklet is provided with corresponding model number and serial number of the product,

date of purchase, seller’s stamp and signature.

3. Product was used in accordance with the user manual and applicable technical standards.

4. Product was not disassembled, modified, or repaired in any way by any persons, unauthorized to

do so by REDMOND; product was not damaged due to improper operation or maintenance.

This warranty is void if the warranty service coupon has been altered, or defaced in any way.

The present warranty is NOT ENFORCABLE if:

1. The product was used other than as intended and described in the product instruction manual.

2. Damages or defects to the product were caused by improper use, such as:

• improper installation or connection (including connection to a power source with voltage supply

different from the one specified in the user manual and rating plate on the product, or a power

source that does not comply with your country’s electrical safety standards);

• mechanical or thermal damages caused by misuse (including negligence, improper storage, or

transportation) or any accident or injury caused by failure to comply with safety standards;

• damages or modifications to power cord;

• exposure of product parts which are not heat-proof to excessive heat or cold;

• damages caused by foreign liquids or bodies, such as insects, rodents, etc.;

• untimely replacement or maintenance of any of the consumable parts and accessories, requiring

• any repairs, modifications, or opening of the product carried out by unauthorized personnel,

resulting in construction, functional, or software change;

• the product was repaired with unauthorised spare parts, connected to, or used with an accessory

of improper quality, non-standard characteristics, or not intended for use with the product;

• all other defects arising from failure to follow instructions relating to the product’s use.

3. Damages caused by careless or deliberate actions taken by third party.

4. Damages caused by disasters such as fire, flood, lightening, etc.

5. Product’s serial number has been removed, erased, defaced, altered, or made illegible in any way.

This warranty does not cover normal wear and tear of components, mechanisms, and accessories (eg.

metal multicooker bowls, non-stick coated bread pans, juicer foam separators, blades, vacuum brushes,

gaskets, LED bulbs), consumable parts (dust collectors, removable cartridges and filters, shampoos,

and other liquids), replaceable batteries, and accumulators.

The warranty pledge does not apply to periodic maintenance and servicing, if such is required by the

If you require warranty service, please contact the Help Desk or nearest authorized service centre

(refer to the user manual for the list of authorised service centres available).

The list of the authorised service centres in your area can also be obtained at www.redmond.company/services.

Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин

Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.
Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, лит. А.
© REDMOND. Все права защищены. 2018

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного докумен-

та или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запре-

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.

App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.
Skyfloor RSF-171S-CIS-UM-1

Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін

көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз.

Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шартттарымен танысып, қол

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға

Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

• дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;

• дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механи-

калық, жылулық және басқа зақымдардан;

• тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа

бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;

• ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т. б. түсуінен;

• электр бауы зақымдануынан;

• осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректен-

діретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

• бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;

• тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);

• бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;

• сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш щетка-

лары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге ар-

налған қалыптар, шырын сыққыштардың тор-пышақтары, пышақтар, қаптар-шаң жинағыштар,

ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т. б.), сонымен қатар аккумуляторлық

қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа

сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redmond.

company/services сайтынан нақтылауға болады.

Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. 8-800-080-53-36 (Қазақстан

Республика бойынша телефон соғу тегін).

Источник

Adblock
detector